خــاطِراتِ مَجــازیِ مَن + طــو

" میخواهیم زندگی کنیم "

"شایَـــد با ثَبتِـ اینـ خاطِراتـ بِتونیمـ به شِناختـِ بیشتَر هَمـ کُمَکـ کُنیمـ "
دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
Designed By Erfan Powered by Bayan